Chibviko

read

Chibviko

Add "chibviko" in Shona to your vocabulary. chibviko, nom /c-h-i-b-v-i-k-o/ Examples of chibviko Us

Masimba

read

Masimba

Add "masimba" in Shona to your vocabulary. masimba, nom /-m-a-s-i-m-b-a/ Examples of masimba Usage:

Kukosha

read

Kukosha

Add "kukosha" in Shona to your vocabulary. kukosha, nom /-k-u-k-o-s-h-a/ Examples of kukosha Usage:

Remekedza

read

Remekedza

Add "remekedza" in Shona to your vocabulary. remekedza, nom /-r-e-m-e-k-e-d-z-a/ Examples of remeke

Chiremera

read

Chiremera

Add "chiremera" in Shona to your vocabulary. chiremera, nom /c-h-i-r-e-m-e-r-a/ Examples of chireme

Shona Zita Chakanaka

read

Shona Zita Chakanaka

Learn new vocabulary from the Shona Library Book Series 23. Books in this series about what makes a

Tsika

read

Tsika

Add "tsika" in Shona to your vocabulary. tsika, nom /-t-s-i-k-a/ Examples of tsika Indefinite arti

Hungwaru We Yambira 100:1

read

Hungwaru We Yambira 100:1

Kana paina..panozoita ronga ako acharia ronga chakanaka. Akan Tsumo Tsir kor mmpam Mutauro we tsumo

Ndambarukuse

read

Ndambarukuse

Add "ndambarukuse" in Shona to your vocabulary. ndambarukuse, nom Examples of ndambarukuse Indefi