Shona kasahorow: teng bhuku ne batsir kasahorow.

English Sango