Museke,

Zvinoreva We "Bisa Kdei - Odo Carpenter"

Nzwisis "Bisa Kdei - Odo Carpenter".

"Bisa Kdei - Odo Carpenter" ari chimbo.
Mutauro we chimbo ari Akan.
Gore we chimbo ari 2014.

Zvinoreva

Kana paina..panozoita rudo enyu achadzoka.
Bisa Kdei ari muvezi.
Iye ari nhamo.
Musikana anoida iye.
Bisa Kdei anova pfuma.
Bisa Kdei anokanganwa rudo we musikana.
Musikana anova suwa.
Bisa Kdei anoyeuka makare ake.
Rudo ake anodzoka.

<< Yapfuura | Inotevera >>