fie.nipa,

Ivo

Freetown, Huambo ne Ibadan.

Freetown
Ini ndinoenda, ndinoenda, ndinoenda.
Iwe unoenda, unoenda, unoenda.
Iye anoenda, anoenda, anoenda.
Iye anoenda, anoenda, anoenda.
Isu tinoenda, tinoenda, tinoenda.
Imi munoenda, munoenda, munoenda.
Ivo vanoenda, vanoenda, vanoenda.

Huambo
Ini ndinoenda, ndinoenda, ndinoenda.
Iwe unoenda, unoenda, unoenda.
Iye anoenda, anoenda, anoenda.
Iye anoenda, anoenda, anoenda.
Isu tinoenda, tinoenda, tinoenda.
Imi munoenda, munoenda, munoenda.
Ivo vanoenda, vanoenda, vanoenda.

Ibadan
Ini ndinoenda, ndinoenda, ndinoenda.
Iwe unoenda, unoenda, unoenda.
Iye anoenda, anoenda, anoenda.
Iye anoenda, anoenda, anoenda.
Isu tinoenda, tinoenda, tinoenda.
Imi munoenda, munoenda, munoenda.
Ivo vanoenda, vanoenda, vanoenda.

Learn something new from the Shona Dictionary

  1. ivo
  2. imi
  3. isu
  4. iye
  5. iye
  6. iwe
  7. ini
<< Yapfuura | Inotevera >>