Museke,

Zvinoreva We "Kojo Antwi - Sikadam"

Nzwisis "Kojo Antwi - Sikadam".

"Kojo Antwi - Sikadam" ari chimbo.
Mutauro we chimbo ari Akan.

Zvinoreva

“Sikadam” anoreva kukara.
Kojo Antwi anoreketa nezve kukara.
Kojo Antwi anoipa yambira nezve kukara.
Kushingirira ari kukunda.
Hupenyu ri makwikwi.
Ninipiso uchaipa iwee simba kureba.
It godo nhingi.
Mari makaro ari yakashata.
“Sikadam” uchaputsa iwee.
Ninipiso wora anouyisa kukunda.
Iye anoyambira hudiki we mari makaro.

<< Yapfuura | Inotevera >>