fie.nipa,

Ananse Ne Hungwaru We Pasirose

Ananse akada hungwaru we pasirose.
Oo, aa, hungwaru we pasirose.

Iye akagadzira poto ne [plan].
Oo, aa, poto ne [plan].

"Ini acha[hide]a hungwaru, mu poto."
Oo, aa, hungwaru, mu poto.

"Ini acha[hide]a poto, [on] muti."
Oo, aa, poto, [on] muti.

Ananse akakwira muti, poto, [on] dumbu ake.
Oo, aa, poto, [on] dumbu ake.

Ntikuma akaona Ananse, [on] muti.
Oo, aa, Ananse, [on] muti.

Iye akaseka "ha ha ha"!
Oo, aa, "ha ha ha".

Ananse aka[drop]a poto we hungwaru.
Oo, aa, poto we hungwaru.

Hungwaru akapararira ku munhu ese.
Oo, aa, ku munhu ese.

Vose anoanea hungwaru [some].
Oo, aa, hungwaru [some].

<< Previous | Next >>