Dzidz rudo, zuva rzvose.

Kasahorow Sua ari tsambambozha nhau tsamba. Kasahorow Sua anoda 3 miniti we nguva rako. kasahorow Sua ari vakasununguka.

Kana iwe uno[act:read]a kasahorow Sua ndicha iwe uchara zuva rzvose. Tang nhasi.

  • Rudo
  • Runyararo
  • Hungwaru

    Shona kasahorow

    Duramazwi: Shona -